• ECOAMINOALGA este un produs natural obţinut din hidroliza proteinelor din soia şi alge marine. Produsul ECOAMINOALGA este recomandat pentru utilizare în agricultura ecologică. Multe funcţiuni ale organismelor vii depind de proteine. Are în compoziţia sa peste 40% materie organică, peptide. ECOAMINOALGA este un stimulent de creştere cu conţinut de azot (cca 30gr/L), potasiu 60gr/L , alge şi aminoacizi (Lysine, Histidine, Arginine,Hydroxyproline, Threonine, Acid Aspartic, Serine, Proline, Acid Glutamic,Glycine, Alanine, Cystine, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine,Phenylalanine, Tryptophan). Datorită aminoacizilor, ECOAMINOALGA este un foarte bun activator al proceselor biochimice din ţesuturile plantelor având o influenţă directă asupra funcţiilor vitale ale celulelo, reglându-le activitatea. Acţiunea directă a produsului se observă în creşterea asimilaţiei minerale, a conţinutului de clorofilă şi a multiplicării celulare. Avantajele aplicării: Dezvoltare puternică a suprafeţei foliare; reglare mai bună a diferenţierii organelor de rod; îmbunătăţire consistentă a calităţii şi cantităţii produţiei;măreşte rezistenţa la stres şi variaţii de temperatură; absorbţie şi translocare rapidă în plantă; măreşte rezistenţa la boli şi daunători; se poate aplica odată cu tratamentele pentru boli, dăunători şi buruieni; este compatibil cu majoritatea pesticidelor, dar pentru siguranţă este bine să se facă un test de compatibilitate fizică.   Se aplică în doza de 5 l/ha. La o săptămâna după răsărirea totală, iar pe parcursul dezvoltării vegetative sau a tuberculilor se administrează 5 l/ha. Tratamentul se repeta la 10-14 zile, la apariţia semnelor de carenţă. Necesar de apă: 500l/ha. Dozele mici de aplicare, absorbţia şi translocarea rapidă în plantă, conţinutul în principalii aminoacizi şi alge, recomandă aplicarea acestui produs la toate plantele de cultura de la răsărire şi până la maturare.
  • ECOAMINOSULF este un produs natural obţinut din aminoacizi din soia şi sulf. Produsul ECOAMINOSULF este recomandat pentru utilizare înnagricultura ecologică. Multe funcţiuni ale organismelor vii depind de proteine. ECOAMINOSULF este un stimulent de creştere cu conţinut de SO3 - 600gr/l , azot (cca 25 gr/l) şi alge şi aminoacizi(Lysine, Histidine,Arginine, Hydroxyproline, Threonine, Acid Aspartic, Serine, Proline, Acid Glutamic, Glycine, Alanine, Cystine, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine,Tyrosine, Phenylalanine, Tryptophan). Datorită aminoacizilor,ECOAMINOSULF este un foarte bun activator al proceselor biochimice din ţesuturile plantelor având o influenţă directă asupra funcţiilor vitale ale celulelor, reglându-le activitatea. Acţiunea directă a produsului se observă în creşterea asimilaţiei minerale, a conţinutului de clorofilă şi a multiplicării celulare. Avantajele aplicării: Prevenirea şi tratarea carenţei de sulf. Dezvoltare puternică a suprafeţei foliare. Reglare mai bună a diferenţierii organelor de rod. Îmbunătăţire consistentă a calităţii şi cantităţii producţiei. Măreşte rezistenţa la stres şi variaţii de temperatură. Absorbţie şi translocare rapidă în plantă. Măreşte rezistenţa la boli şi dăunători. Se poate aplica odată cu tratamentele pentru boli, dăunători şi buruieni. Este compatibil cu majoritatea pesticidelor, dar pentru siguranţă este bine să se facă un test de compatibilitate fizică. Se aplică în doza de 5 l/ha. La o săptămâna după răsărirea totală, iar pe parcursul dezvoltării vegetative sau a tuberculilor se administrează 5 l/ha. Tratamentul se repeta la 10-14 zile, la apariţia semnelor de carenţă. Necesar de apă: 500l/ha. Dozele mici de aplicare, absorbţia şi translocarea rapidă în plantă, conţinutul în principalii aminoacizi şi alge, recomandă aplicarea acestui produs la toate plantele de cultura de la răsărire şi până la maturare.
  • SOLAR BOR este un îngrăşământ lichid ce conţine 15% Bor, destinat fertilizării culturilor agricole. Borul îndeplineşte în plantă funcţia de element constructiv, fiind necesar la formarea ţesuturilor şi pereţilor celulari. Influenţează pozitiv formarea organelor de reproducere, înflorirea şi fructificarea. Prezenţa lui este necesară pentru formarea polenului şi a nodozităţilor la plantele leguminoase. Modul de utilizare: Se aplică prin stropiri foliare de la răsărire până la maturarea recoltei la următoarele culturi: sfeclă de zahăr, rapiţă, porumb, legume, căpşuni, cartof, floarea soarelui. Doza de aplicare este de 2 l/ha, asigurându-se o cantitate de soluţie de 200-400 l/ha. La aplicare cu pompa manuală sau atomizor, nu se depăşeşte concentraţia soluţiei de stropit de 0,5%.
  • Îngrăşământ foliar EC FERTILIZER

    SOLAR MAXIMIL are în compoziţia sa chimică: azot (cca 40 gr/l), materie organică (Lysine, Histidine, Arginine, Hydroxyproline, Threonine, Acid Aspartic, Serine, Proline, Acid Glutamic, Glycine, Alanine, Cystine, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Tryptophan), macroelemente (N), microelemente (B, Cu, Fe, Mn, Mg, Zn), mezoelemente (Mg), polizaharide, vitamine, enzime, stimulatori de creştere. Datorită aminoacizilor, Solar Maximil este un foarte bun activator al proceselor biochimice din ţesuturile plantelor având o influenţă directă asupra funcţiilor vitale ale celulelor, reglându-le activitatea. Acţiunea directă a produsului se observă în creşterea asimilaţiei minerale, a conţinutului de clorofilă şi a multiplicării celulare. Avantajele aplicării: • Dezvoltare puternică a suprafeţei foliare; • Reglare mai bună a diferenţierii organelor de rod; • Îmbunătăţire consistentă a calităţii şi cantităţii producţiei; • Măreşte rezistenţa la stres şi variaţii de temperatură; • Absorbţie şi translocare rapidă în plantă; • Măreşte rezistenţa la boli şi daunători; • Se poate aplica cu fertilizanţi ce conţin azot, • Efect vizibil după 10 zile de la aplicare. Produsul se aplică în special în perioadele de creştere. Dozele mici de aplicare, absorbţia şi translocarea rapidă în plantă, conţinutul în principalii aminoacizi, recomandă aplicarea acestui produs la toate plantele de cultură. RESTRICŢII: Nu se aplică împreună cu erbicide hormonale (ex: 2,4 D, dicamba, etc.) Recomandări, aplicare: Se va aplica împreună cu adjuvantul Solvant. Nu se va folosi la temperaturi scăzute. Se agită bine înainte de folosire. În cazul aplicării pe parcursul zilelor cu temperaturi ridicate, se  recomandă aplicarea în timpul orelor de dimineaţă sau seara. Temperatura de depozitare: între 0°C şi 30°C. Culturi grâu, rapiţă, sfeclă de zahăr, porumb, tomate, cartof, vinete Modul de folosire: Aplicare foliară (stropire fină pe plante), în 2-3 tratamente sub forma de soluţii diluate în concentraţie 1%, în doza de 3 litrii îngrăşământ/ha/tratament.
  • EC Fertilizer

    Modul de utilizare: Se aplică prin stropiri foliare de la răsărire până la maturarea recoltei la următoarele culturi: rapiţă,floarea soarelui, porumb, legume, căpşuni, cartof, vita de vie Doza de aplicare este de 1-2 l/ha, asigurându-se o cantitate de soluţie de 200-400 l/ha. La aplicare cu pompa manuală sau atomizor, nu se depăşeşte concentraţia soluţiei de stropit de 0,5%. Rolul Borului - Îndeplineste în plantă funcţia de element constructiv, find necesar la formarea tesutului si a peretilor celulari; - Înfluentează pozitiv formarea organelor de reproducere, înorire şi fructifcare; infuenţează formarea polenului cât şi sănătatea lui; - Prezenţa lui este necesară la formarea nodozităţilor pe rădăcinile plantelor leguminoase. Împreună cu Molibdenul acţionează la mărirea numărului de nodozităţi şi a calităţii lor; - Participă în metabolismul plantelor. Carenţele de Bor se manifestă diferit în funcţie de plantă, de cultură, şi pot prezenta urmatoarele simtome: - În livezi – necroze pe lăstarii tineri, scurtarea lăstarilor, apariţia de lăstari sub forma de tufă, pe frunzele şi ramurile de la vârf şi din etajele superioare apar pete de culoare verde închis, iar în stadiu avansat frunzele devin clorotice, se răsucesc, se deformează şi se necrozează, fructificare slabă şi suberificarea pulpei fructelor; - Viţa de vie – necroze pe cârcei şi apoi uscarea lor, necroze pe lăstari, mortificarea vârfului de creştere, scurtarea internodiilor, boabe rare pe ciorchine, uscarea parţială sau totală a boabelor; - Rapiţa – rădăcina are pivotul anormal dezvoltat cu crăpături vizibile, plantele cresc subţiri cu internodii scurte având aspect de tufă, frunzele se înroşesc pe margini, iar între nervuri apar pete gălbui şi forile avortează; - Floarea Soarelui – în preajma înforitului frunzele mediene capătă aspectul de gofrat, după care se transformă în arsuri, frunzele tinere se răsucesc şi capătă o culoare brun–violetă cu peţioluri casante, forile avortează, iar în cazuri accentuate de carenţă, pe tulpină, sub capitul, apar secreţii gomoase care duc la crăpături şi căderea capitulului; - Efectul negativ cel mai des întâlnit este nefructificarea plantelor, care duce la reducerea drastică a producţiei agricole; - Scăderea rezistenţei la îngheţ (rapiţă, grâu); - Scăderea capacităţii plantelor de a face faţă la stres (secetă, îngheţ, boli dăunătoare). Molibdenul este un oligoelement esenţial pentru creşterea plantelor. Deşi necesarul de molibden din plantă este foarte mic, lipsa lui produce scăderi de producţie. Rolul molibdenului în plante: - Influenţează metabolismul plantelor în folosirea azotului din formele nitrice(NO3) în producerea aminoacizilor şi proteinelor; - La plantele leguminoase inuenţează formarea nodozităţilor pe rădăcini; - Are rol esenţial în folosirea fosforului în plantă; - Este un catalizator moderat pentru activităţi enzimatice importante în fixarea azotului din aer; activitatea reductazei si azotazei. Carenţele de molibden sunt vizibile prin întarzieri de creştere ale plantelor, înflorire precoce, frunze mici de culoare verde-gălbui şi clorozate începând de la margini către mijloc şi de la baza către vîrful plantei. La conopidă şi rapiţă simptomul caracteristic este „coada biciului” datorită deformării frunzelor care continuă să crească doar nervura centrală, limbul, nefiind format, plantele îşi diminuează creşterea, ramicaţiile şi silicvele sunt în număr redus, iar silicvele au seminţe puţine. La floarea soarelui carenţa se prezintă la frunze care au aspect de lingură , cu marginile limbului necrozate, de culoare maro. Lipsa molibdenului din plantă influenţează în mod negativ conţinutul de proteine din plantă. Aceasta determină degradarea generală a sănătăţii plantelor (frunze, florile nu reuşesc să se formeze, frunze malformate). Stagnează creşterea plantelor, plantele pot părea ca au o deficienţă de azot(pete clorozate între nervuri de-a lungul marginilor). La leguminoase are un rol esenţial în formarea nodozităţilor. Pentru ca are un rol important, şi cantitatea de molibden din sol variază în funcţie de mai mulţi factori(Ph, precipitaţii frecvente, forma azotului), este ideal ca plantele să aibă molibden la dispoziţie prin aplicarea lui prin stropiri cu îngrăşăminte foliare cu molibden.

Go to Top