• SOLAR CALCIUM is a fertilizer based on calcium, nitrogen, magnesium and EDTA chelated microelements. The calcium deficiency is manifested as follows: • Growing peaks degrade, become mucilaginous and brown; • Calcium-deficient tomatoes and cucumbers have a rotting of the flower from the fruit; • The phenomenon of bitter crash occurs during apple harvesting and storage; • Floral inflorescences and peduncles bend; • Root center degeneration in celery (black heart); • Produces chapping of the head and the occurrence of burns on cabbage leaves; • Cracking the calyx at carnations. Magnesium deficiency is manifested as follows: • Decrease of the chlorophyll level in the plant; • Deregulation of nitrogen metabolism; • Yellowing of the parenchyma, the ribs remaining green. • In order to prevent these deficiencies, foliar spraying is applied during vegetation with the Solar Calciu fertilizer, which contains besides N, Ca and Mg and the microelements B, Cu, Fe, Mn, Zn. • The Solar Calcium fertilizer is water soluble. It is applied with phytosanitary treatments. For proper use, refer to the compatibility tables and run a test before use. Advantages of application: • Prevents the deficiencies of calcium, magnesium and microelements; • Ensures the quality of fruits and vegetables by improving firmness, size and resistance to storage diseases; • Increases storage and transport resistance.
 • EC FERTILIZER

  Solar GEL 23-23-23+ 1,4 Mg + Microelemente este un îngrăşământ sub formă de gel cu conţinut echilibrat de macro şi microelemente, absorbit şi asimilat rapid cu efect puternic de stimulare a fotosintezei rezultând creşteri vegetative viguroase şi fructificare abundenţă. Modul de utilizare: Se aplică prin stropire foliară în fazele de consum maxim de elemente nutritive, specifice fiecărei culturi. Doza de aplicare: Aplicare foliară: 3 - 4 kg /ha, asigurându-se o cantitate de soluţie de 300-500 litri/ha. Soluţia de stropit trebuie să nu depaşească concentraţia de 1,5%. Se recomandă 3-4 tratamente. Se poate folosi la următoarele culturi: cereale, floarea-soarelui, sorg, sfeclă de zahăr, cartofi, rapiţă, porumb, pomi fructiferi, arbuşti fructiferi, căpşuni, viţă de vie, ţelină, spanac, mazăre, varză, conopidă, pepiniere. Efecte: • Stimulează dezvoltarea radiculară şi vegetativă; • Activează transportul elementelor nutritive; • Întăreşte capacitatea de adaptare a plantei la condiţii de stres; • Îmbunătăteşte calitatea şi cantitatea producţiei; Avantaje: • Controlează preventiv şi curativ dezechilibrele de nutriţie • Se dizolvă rapid şi complet în apă • Completează necesarul de elemente nutritive şi microelemente în fenofazele: înfrăţire, împăiere, înainte de înflorire şi formarea bobului la cereale, din faza de 4 frunze până la formarea boabelor la porumb şi pe toată perioada de vegetaţie la celelalte culturi; • Se aplică uşor odată cu tratamentele fitosanitare.
 • Îngrăşământ foliar EC FERTILIZER

  SOLAR MAXIMIL are în compoziţia sa chimică: azot (cca 40 gr/l), materie organică (Lysine, Histidine, Arginine, Hydroxyproline, Threonine, Acid Aspartic, Serine, Proline, Acid Glutamic, Glycine, Alanine, Cystine, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Tryptophan), macroelemente (N), microelemente (B, Cu, Fe, Mn, Mg, Zn), mezoelemente (Mg), polizaharide, vitamine, enzime, stimulatori de creştere. Datorită aminoacizilor, Solar Maximil este un foarte bun activator al proceselor biochimice din ţesuturile plantelor având o influenţă directă asupra funcţiilor vitale ale celulelor, reglându-le activitatea. Acţiunea directă a produsului se observă în creşterea asimilaţiei minerale, a conţinutului de clorofilă şi a multiplicării celulare. Avantajele aplicării: • Dezvoltare puternică a suprafeţei foliare; • Reglare mai bună a diferenţierii organelor de rod; • Îmbunătăţire consistentă a calităţii şi cantităţii producţiei; • Măreşte rezistenţa la stres şi variaţii de temperatură; • Absorbţie şi translocare rapidă în plantă; • Măreşte rezistenţa la boli şi daunători; • Se poate aplica cu fertilizanţi ce conţin azot, • Efect vizibil după 10 zile de la aplicare. Produsul se aplică în special în perioadele de creştere. Dozele mici de aplicare, absorbţia şi translocarea rapidă în plantă, conţinutul în principalii aminoacizi, recomandă aplicarea acestui produs la toate plantele de cultură. RESTRICŢII: Nu se aplică împreună cu erbicide hormonale (ex: 2,4 D, dicamba, etc.) Recomandări, aplicare: Se va aplica împreună cu adjuvantul Solvant. Nu se va folosi la temperaturi scăzute. Se agită bine înainte de folosire. În cazul aplicării pe parcursul zilelor cu temperaturi ridicate, se  recomandă aplicarea în timpul orelor de dimineaţă sau seara. Temperatura de depozitare: între 0°C şi 30°C. Culturi grâu, rapiţă, sfeclă de zahăr, porumb, tomate, cartof, vinete Modul de folosire: Aplicare foliară (stropire fină pe plante), în 2-3 tratamente sub forma de soluţii diluate în concentraţie 1%, în doza de 3 litrii îngrăşământ/ha/tratament.
 • EC Fertilizer

  Modul de utilizare: Se aplică prin stropiri foliare de la răsărire până la maturarea recoltei la următoarele culturi: rapiţă,floarea soarelui, porumb, legume, căpşuni, cartof, vita de vie Doza de aplicare este de 1-2 l/ha, asigurându-se o cantitate de soluţie de 200-400 l/ha. La aplicare cu pompa manuală sau atomizor, nu se depăşeşte concentraţia soluţiei de stropit de 0,5%. Rolul Borului - Îndeplineste în plantă funcţia de element constructiv, find necesar la formarea tesutului si a peretilor celulari; - Înfluentează pozitiv formarea organelor de reproducere, înorire şi fructifcare; infuenţează formarea polenului cât şi sănătatea lui; - Prezenţa lui este necesară la formarea nodozităţilor pe rădăcinile plantelor leguminoase. Împreună cu Molibdenul acţionează la mărirea numărului de nodozităţi şi a calităţii lor; - Participă în metabolismul plantelor. Carenţele de Bor se manifestă diferit în funcţie de plantă, de cultură, şi pot prezenta urmatoarele simtome: - În livezi – necroze pe lăstarii tineri, scurtarea lăstarilor, apariţia de lăstari sub forma de tufă, pe frunzele şi ramurile de la vârf şi din etajele superioare apar pete de culoare verde închis, iar în stadiu avansat frunzele devin clorotice, se răsucesc, se deformează şi se necrozează, fructificare slabă şi suberificarea pulpei fructelor; - Viţa de vie – necroze pe cârcei şi apoi uscarea lor, necroze pe lăstari, mortificarea vârfului de creştere, scurtarea internodiilor, boabe rare pe ciorchine, uscarea parţială sau totală a boabelor; - Rapiţa – rădăcina are pivotul anormal dezvoltat cu crăpături vizibile, plantele cresc subţiri cu internodii scurte având aspect de tufă, frunzele se înroşesc pe margini, iar între nervuri apar pete gălbui şi forile avortează; - Floarea Soarelui – în preajma înforitului frunzele mediene capătă aspectul de gofrat, după care se transformă în arsuri, frunzele tinere se răsucesc şi capătă o culoare brun–violetă cu peţioluri casante, forile avortează, iar în cazuri accentuate de carenţă, pe tulpină, sub capitul, apar secreţii gomoase care duc la crăpături şi căderea capitulului; - Efectul negativ cel mai des întâlnit este nefructificarea plantelor, care duce la reducerea drastică a producţiei agricole; - Scăderea rezistenţei la îngheţ (rapiţă, grâu); - Scăderea capacităţii plantelor de a face faţă la stres (secetă, îngheţ, boli dăunătoare). Molibdenul este un oligoelement esenţial pentru creşterea plantelor. Deşi necesarul de molibden din plantă este foarte mic, lipsa lui produce scăderi de producţie. Rolul molibdenului în plante: - Influenţează metabolismul plantelor în folosirea azotului din formele nitrice(NO3) în producerea aminoacizilor şi proteinelor; - La plantele leguminoase inuenţează formarea nodozităţilor pe rădăcini; - Are rol esenţial în folosirea fosforului în plantă; - Este un catalizator moderat pentru activităţi enzimatice importante în fixarea azotului din aer; activitatea reductazei si azotazei. Carenţele de molibden sunt vizibile prin întarzieri de creştere ale plantelor, înflorire precoce, frunze mici de culoare verde-gălbui şi clorozate începând de la margini către mijloc şi de la baza către vîrful plantei. La conopidă şi rapiţă simptomul caracteristic este „coada biciului” datorită deformării frunzelor care continuă să crească doar nervura centrală, limbul, nefiind format, plantele îşi diminuează creşterea, ramicaţiile şi silicvele sunt în număr redus, iar silicvele au seminţe puţine. La floarea soarelui carenţa se prezintă la frunze care au aspect de lingură , cu marginile limbului necrozate, de culoare maro. Lipsa molibdenului din plantă influenţează în mod negativ conţinutul de proteine din plantă. Aceasta determină degradarea generală a sănătăţii plantelor (frunze, florile nu reuşesc să se formeze, frunze malformate). Stagnează creşterea plantelor, plantele pot părea ca au o deficienţă de azot(pete clorozate între nervuri de-a lungul marginilor). La leguminoase are un rol esenţial în formarea nodozităţilor. Pentru ca are un rol important, şi cantitatea de molibden din sol variază în funcţie de mai mulţi factori(Ph, precipitaţii frecvente, forma azotului), este ideal ca plantele să aibă molibden la dispoziţie prin aplicarea lui prin stropiri cu îngrăşăminte foliare cu molibden.
 • EC Fertilizer

  SOLAR SULF - este un îngrăşământ lichid pentru fertilizare foliară cu un conţinut ridicat de sulf şi azot. Sulful participă la procesele biologice de bază, este important în formarea aminoacizilor şi a clorofilei din plantă. Atunci când sunt deficienţe în sulf, creşterea plantelor este redusă, iar maturitatea este prelungită. La rapiţă, deficienţa de sulf se manifestă prin încetinirea, apoi stagnarea din creştere a plantei, îngălbenirea frunzelor, scăderea numărului de ramnificaţii în plantă, scăderea numărului de flori fertile, scăderea MMB-ului, scăderea numărului de silicve. Azotul este unul dintre elementele fundamentale ale nutriţiei plantelor. Se găseşte în cantitate de 0,2-4,5 % din substanţa uscată a plantei. Este elementul cu cea mai mare influenţă asupra creşterii producţiei, prin efectul său asupra clorofilei şi proteinelor din plantă şi elementul principal al creşterii plantelor, a suprafeţei foliare, a creşterii cantitative a seminţelor şi fructelor, a transmiterii informaţiei genetice prin ARN şi ADN, a sintezei enzimelor, vitaminelor şi a clorofilei. Deficienţa de azot se manifestă prin îngălbenirea frunzelor, creşterea redusă a plantelor, randament redus de fructe. Modul de utilizare: Se aplică odată cu tratamentele fitosanitare. Doza de aplicare este de 3-5 L/ha. Pentru o absorbţie optimă, trebuie aplicat cu o cantitate suficientă de apă, aprox. 400 L/ha. Concentraţia soluţiei finale nu trebuie să depăşească 1,5%. Se poate folosi la urmatoarele culturi: Rapiţă: în timpul dezvoltării frunzelor (aplicări toamna 4-6 frunze) şi în timpul dezvoltării tulpinii. La rapiţă se adaugă adjuvantul SOLVANT. Cereale (grâu de toamnă, orz): înfrăţire; în timpul alungirii paiului până la primul nod; Sfecla de zahăr: 4-6 frunze, 6-8 frunze; Toate culturile: 3-5 L/ ha pentru prevenirea şi corectarea carenţelor de sulf. *Poate fi aplicat împreună cu cele mai utilizate produse de protecţia plantelor. * Nu se aplică în timpul înfloritului
 • EC Fertilizer

  SOLAR VERDE este un îngrăşământ foliar lichid care conţine o cantitate mare de N, Mg, Cu şi microelemente chelatate EDTA, destinat fertilizării tuturor culturilor agricole. Azotul este unul dintre elementele fundamentale ale nutriţiei plantelor. Se găseşte în cantitate de 0,2-4,5 % din substanţa uscată a plantei. Este elementul cu cea mai mare influenţă asupra creşterii producţiei prin efectul său asupra clorofilei şi proteinelor din plantă şi elementul principal al creşterii plantelor, a suprafeţei foliare, a creşterii cantitative a seminţelor şi fructelor, a transmiterii informaţiei genetice prin ARN şi ADN, a sintezei enzimelor, vitaminelor şi a clorofilei. Modul de utilizare: Se aplică prin stropiri foliare în fazele de consum maxim de azot specifice fiecărei culturi. Doza de aplicare este de 3-7 l /ha, asigurându-se o cantitate de soluţie de 300-500 litri/ha. Soluţia de stropit trebuie să nu depăşească concentraţia de 2,5%. Fertigare: 10-20 l/ha pe aplicare. Se poate folosi la următoarele culturi: cereale, floarea-soarelui, sorg, sfeclă de zahăr, cartofi, rapiţă, porumb, pomi fructiferi, arbuşti fructiferi, căpşuni, viţă de vie, ţelină, spanac, mazăre, varză, conopidă, pepiniere. Stropirea se poate face în condiţii de temperatură până la 26° C şi minim trei ore înainte de ploaie.
 • SOLAR ZINC este un îngrăşământ lichid ce conţine 70% ZnO destinat fertilizării culturilor agricole. Zincul contribuie la formarea vitaminelor C şi P, a clorofilei, creşterea plantelor, sporirea rezistenţei la secetă şi ger, în fecundare, în fixarea azotului de către leguminoase, la procesele de fructificare. Este implicat în activarea sistemelor enzimatice care asigură desfăşurarea proceselor metabolice din plantă. În condiţiile insuficienţei zincului, scade formarea substanţelor stimulatoare de creştere. Lipsa zincului se manifestă la plante când valoarea coeficientului de zinc este sub 3,4. Lipsa zincului produce: la porumb albirea frunzelor; la vie, floarea soarelui, boala frunzelor mici. Lipsa de zinc se manifestă pe cernoziom şi soluri alcaline cu pH de 7,8, pe soluri reci cu exces de umiditate şi cu temperaturi scăzute. Modul de utilizare: Se aplică prin stropiri foliare de la răsărire până la maturarea recoltei la toate culturile. Doza de aplicare este de 1-2 l/ha, asigurându-se o cantitate de soluţie de minim 200 l/ha. La aplicarea cu pompa manuală, nu se depăşeşte concentraţia de 0,25%. Se poate folosi la următoarele culturi: cereale, floarea-soarelui, sorg, sfeclă de zahăr, cartofi, rapiţă, porumb, pomi fructiferi, arbuşti fructiferi, căpşuni, viţă de vie, ţelină, spanac, mazăre, varză, conopidă, pepiniere. Recomandări, aplicare: Stropirea se poate face în condiţii de temperatură până la 26°C şi minim trei ore înainte de ploaie. În amestec cu alte îngrăşăminte foliare sau pesticide, se umple pompa 2/3 cu apă şi se adaugă produsele separat. Solar Zinc se adaugă ca ultimă componentă. Nu se aplică în combinaţie cu alte produse.
 • Îngrăşământ de amestec tip NPK cu oligoelemente

  SOLFERT 10-5-40+ME este un îngrăşământ de amestec tip NPK cu oligoelemente, solid, în totalitate solubil în apă, compus din elemente accesibile 100 % plantelor de cultură Efecte: • Stimuleazã diferenţierea organelor de rod; • Îmbunătăţeşte acumularea de zahăr atât în plantă cât şi în fruct; • Îmbunătăţeşte forma şi culoarea fructelor şi legumelor; • Măreşte rezistenţa la cădere a cerealelor; • Măreşte rezistenţa la stres provocat de factorii climatici; • Măreşte rezistenţa fructelor şi legumelor la transport; • Măreşte rezistenţa la boli şi dăunători; • Măreşte timpurietatea. Recomandări, aplicare: Se poate aplica atât prin fertigare cât şi prin stropire foliară. Prezenţa microelementelor esenţiale sub formă de chelaţi (cu EDTA) asigură o eficienţă foarte bună chiar şi în condiţiile folosirii unei ape dure. Compatibilitate: Produsul SOLFERT 10-5-40 + ME este compatibil cu majoritatea pesticidelor. Pentru o mai mare siguranţă, se va consulta lista de compatibilităţi şi se va face un test.
 • Îngrăşământ de amestec tip NPK cu oligoelemente

  SOLFERT 11-52-5+ME este un îngrăşământ de amestec tip NPK cu oligoelemente, solid, în totalitate solubil în apă, compus din elemente accesibile 100 % plantelor de cultură, cu un conţinut mare de fosfor. Efecte: • Măreşte timpurietatea; • Îmbunătăţeşte diferenţierea organelor de rod; • Îmbunătăţeşte calitatea fructelor şI legumelor; • Favorizează dezvoltarea rădăcinilor; • Creşte rezistenţa la agenţi patogeni şi la stres; • Previne carenţa de microelemente; • Măreşte rezistenţa la temperaturi scăzute. Recomandări, aplicare: Se poate aplica atât prin fertigare cât şi prin stropire foliară. Prezenţa microelementelor esenţiale sub formă de chelaţi (cu EDTA) asigură o eficienţă foarte bună chiar şi în condiţiile folosirii unei ape dure. Compatibilitate: Produsul SOLFERT 11-52-5 + ME este compatibil cu majoritatea pesticidelor. Pentru o mai mare siguranţă, se va consulta lista de compatibilităţi şi se va face un test.
 • Îngrăşământ de amestec tip NPK cu oligoelemente

  SOLFERT 20-20-20 + ME este un îngrăşământ de amestec tip NPK cu oligoelemente, solid, total solubil în apă, cu aplicare în toată perioada de vegetaţie până la maturare. Prin compoziţia sa completă şi echilibrată asigură, un echilibru nutriţional stabil încă din primele stadii de dezvoltare aplantelor. Efecte: • Stimulează dezvoltarea radiculară şi vegetativă; • Activează transportul elementelor nutritive; • Întăreşte capacitatea de adaptare a plantei la condiţii de stres; • Îmbunătăţeşte calitatea şi cantitatea producţiei; • Îmbunătăţeşte diferenţierea organelor de rod; • Reduce timpul de maturizare al plantei. Recomandări, aplicare: Se foloseşte fie prin stropiri foliare fie prin fertigare. Pe timp secetos, la culturile de câmp se vor folosi volume maxime de apă recomandate la hectar pentru prepararea soluţiilor de stropit. Dozele se calculează şi în funcţie de producţia prognozată, condiţiile de mediu şi componenţa solului în elemente nutritive. Compatibilitate: Produsul SOLFERT 20-20-20 + ME este compatibil cu majoritatea pesticidelor. Pentru o mai mare siguranţă, se va consulta lista de compatibilităţi şi se va face un test.
 • Îngrăşământ de amestec tip NPK cu oligoelemente

  SOLFERT 30-10-10+ME este un îngrăşământ de amestec tip NPK cu oligoelemente, solid, în totalitatesolubil în apă, compus din elemente accesibile 100 % plantelor de cultură, cu un procent mare de azot. Efecte: • Dezvoltarea foliară puternică; • Creşterea cantitativă a seminţelor şi fructelor; • Creşterea cantitativă a producţiei. Recomandări, aplicare: Aplicabilitatea uşoară, solubilitatea foarte bună, combinaţia bună de NPK şi microelemente fac ca acest sort de îngrăşământ să fie aplicat cu rezultate foarte bune în perioada răsărireînflorire. Prezenţa microelementelor esenţiale sub formă chelatată asigură o eficienţă foarte bună chiar şi în condiţiile folosirii unei ape dure. Se foloseşte fie prin stropiri foliare, fie prin fertigare. Compatibilitate: Produsul SOLFERT 30-10-10 + ME este compatibil cu majoritatea pesticidelor. Pentru o mai mare siguranţă, se va consulta lista de compatibilităţi şi se va face un test.
 • Îngrăşământ de amestec tip NPK cu oligoelemente

  SOLFERT ALGA este un îngrăşământ de amestec tip NPK cu oligoelemente, solid, foarte concentrat care conţine extract de alge marine. Produsul este total solubil în apă cu aplicare în toată perioada de vegetaţie până la maturare. Efecte: • Stimulează dezvoltarea rădăcinilor şi a masei vegetative; • Stimulează înrădăcinarea şi creşte numărul rădăcinilor; • Îmbunătăţeşte calitatea şi cantitatea producţiei; • Îmbunătăţeşte calitatea fructelor şi legumelor (colorit, gust, fermitate, mărimea medie a fructelor, reduce numărul fructelor de calitate inferioară); • Conţinând o cantitate mare de antioxidanti, îmbunătăţeşte sănătatea plantelor, crescând rezistenţa la boli, dăunători şi stres climatic; • Îmbunătăţeşte activitatea bacteriană din sol, mărind disponibilitatea elementelor nutritive din sol; • Măreşte perioada de fructificare (ardei, tomate); • Îmbunătăţeşte indicii de calitate prin păstrarea sănătăţii plantelor la culturile de câmp; • Este total solubil în apă aplicându-se fie odată cu tratamentele fitosanitare, fie prin apa de irigare; • Măreşte timpurietatea prin conţinutul ridicat de potasiu; • Realizează un echilibru nutriţional în plantă; • Neutralizează aciditatea din sol produsă de aplicarea în exces a îngrăşămintelor cu azot. Recomandări, aplicare: Se foloseşte fie prin stropiri foliare fie prin fertigare. Pe timp secetos, la culturile de câmp se vor folosi volume maxime de apă recomandate la hectar pentru prepararea soluţiilor de stropit. Compatibilitate: Produsul SOLFERT ALGA este compatibil cu majoritatea pesticidelor. Pentru o mai mare siguranţă, se va consulta lista de compatibilităţi şi se va face un test.

Go to Top